top of page

Don Bosco in het LeOnhuis

De pedagogie van Don Bosco kiest ervoor een opvoedende gemeenschap te vormen waaraan opvoeders, kinderen en ouders actief deelnemen.

 

Het dagelijks samenleven met kinderen en het overleg met medewerkers kneden voortdurend de opvoedingspraktijk. 

 

Zes pedagogische pijlers ondersteunen het LeOnhuis in haar dagelijkse omgang met de kinderen. Ze schenken ons een eensgezind engagement. 

Geloof

“De gelovige dimensie van het bestaan vandaag recht doen is niet eenvoudig, wel uitdagend. “

 

Geloven in een hogere dimensie die het concrete dagelijkse leven bevloeit, is een vinger aan de pols. Het maakt dat we gedragen zijn en niet alleen onze weg zoeken. Geloof doet ons ten volle leven! Het is Don Bosco’s oproep bewogen te worden door de vele kleine wonders die ons dagelijks omringen. Geloven in onszelf en in ons leven maakt ons bewust er te mogen zijn precies zoals we zijn. 
 

In het kleurrijke LeOnhuis is er aandacht voor diversiteit en integratie. Families en medewerkers van uiteenlopende nationaliteiten en religies worden warm onthaald. Culturele verschillen zijn als kruiden die bijdragen aan een proevende, nieuwsgierige stemming. 

 

Diversiteit is een gezamenlijke waarde, die de kinderen in Huis voortdurend zien en beleven. Ze ontmoeten elkaar in hun anderszijn (nationaliteit, taal, religie, feestdagen). Bij moslimkinderen is religie dikwijls een sterker deel van hun identiteit. Zij ervaren dat ze ten diepste aanvaard en geliefd zijn zoals ze zijn. 

 

Geloven doe je ook in jezelf. 

In hun spontane expressie tonen de kinderen dat ze zichzelf waarderen. Ze weten waar ze goed in zijn en ontplooien zo hun talenten.  Het geeft hen zelfvertrouwen en doet hen groeien in blij en vrij mens-zijn. Van daaruit maken ze zelfbewuste keuzes.

Vertrouwen

Een hartelijke vertrouwvolle relatie is voor Don Bosco een voorwaarde voor een veilige én stimulerende leeromgeving. 

Hartelijkheid en stimulans gaan in het Leonhuis hand in hand. Onze opvoeders en leerkrachten spreken de kinderen aan op hun kwaliteiten en leerpunten.

 

De aanpak is voor elk kind verschillend, maar voor ieder stimulerend en uitdagend. Door grenzen te verleggen doen kinderen succeservaringen op en leren ze te vertrouwen in zichzelf. 

Vreugde & Spel

Spelen maakt blij en vreugde vraagt om gedeeld te worden. Het is een diepe, fundamentele emotie die bevrijdend én verbindend werkt.

Don Bosco beschouwt vreugde als een godsgeschenk. Men kan de vreugde niet aandragen, noch binnenbrengen. Ze licht vanzelf op in een authentieke ontmoeting. Vreugde is de vrucht van de fundamentele acceptatie van zichzelf en de ander én de positieve betrokkenheid op elkaar. 

 

Als je het LeOnhuis binnenstapt, komt de vreugde je tegemoet. De kinderen zijn er thuis en hebben plezier samen. De naschoolse tijd is voorbehouden voor blije ontmoeting, spel en steun bij het huiswerk. Het spel zorgt ervoor dat kinderen zich ontspannen en uitleven. 

 

Deze solide dagelijkse basis bevordert de zelfexpressie en sociale vaardigheden van de kinderen. Speelse elementen geven ruimte aan verbeelding. Het helpt de kinderen tot uitdrukking te brengen wat in hen leeft en kanaliseert hun impulsen. Spelenderwijs leef je op je best, ben je spontaan en vaak compleet jezelf.

Groei

“Opvoeden is werken aan voorwaarden tot groei.”

Don Bosco stemt zich bewust af op het potentieel van kinderen. Zo creëert hij een veilige groeiruimte die de nodige structuur en grenzen biedt. Kinderen worden uitgedaagd zich vanuit hun innerlijke kracht te ontwikkelen in zelfstandigheid. 

 

LeOnhuis biedt een ruime, integrale benadering van leren en ontwikkelen. De kinderen vinden er een thuis, een leerplek en een speelplaats. Naast huiswerkbegeleiding, studie en cognitieve ontplooiing reiken we diverse aspecten van ontwikkelen aan. 

Elke dag is er tijd voor samenzijn. Het biedt kinderen de kans samen te eten, buiten te spelen, te knutselen. Sociale omgang, lichamelijke activiteit en handvaardigheid maken deel uit van ons aanbod en zijn een integraal deel van ontwikkeling en welzijn.

Verbondenheid

Don Bosco kiest bewust voor een warm familieklimaat, waar verbondenheid tastbaar wordt. Hij spoort aan tot concreet engagement. 

 

In het LeOnhuis ontmoeten klein en groot elkaar dagelijks. Samen steken we de handen uit de mouwen voor een feestje, helpen elkaar bij het oplossen van een moeilijke rekensom,… Deze samenhorigheid nodigt de kinderen uit zich te verbinden, waardoor vriendschappen ontstaan.

Hoop

Geregeld spoort Don Bosco zijn medewerkers aan tot vertrouwen in de groei van elk kind, ook van diegenen bij wie men reeds op jonge leeftijd problemen en beperkingen ziet. 

 

Er is blijde hoop in het LeOnhuis. Onze kinderen zijn nog heel jong en hebben een grote veerkracht. Groot worden gebeurt in kleine stapjes. Opvoeden betekent dat we geduldig en vasthoudend nabij blijven. Elke dag is hoopvol en verwachten we nieuwe groeikracht, onervaren daadkracht en fonkelnieuwe inzichten. 

bottom of page