top of page

LeOnhuis

De afkorting LeOn staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LeOnhuis is een concept dat leer- en ontwikkelingskansen biedt met als doel de maatschappelijke emancipatie van alle inwoners in een buurt te verhogen. De verwevenheid tussen onderwijs, zorg en ouder- en buurtbetrokkenheid vormt het uitgangspunt. Hieronder vindt u een visualisatie van onze visie en missie. Als u meer informatie wilt kan u klikken op de vraagtekens.

Reportage over LeOnhuis

bottom of page