top of page

Missie

LeOn staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LeOnhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt / wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving. Daarom dat het LeOnhuis zorgt voor gratis ondersteuning op vlak van taalondersteuning, huiswerkbegeleiding voor kinderen en digitale ondersteuning.

Reportage over LeOnhuis

bottom of page